Горе

Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Уважаеми клиенти, Моля прочетете внимателно Общите условия за ползване на този сайт за електронна търговия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уебсайтът www.parfumi.net, е интернет магазин, предоставящ информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от (Фирмaта Oпeрaтoр) ХЕСЪП ЕООД с ЕИК: 203915585 със Седалище и Адрес на управление - гр. София, жк. Люлин 10 бл.121, тел.: + 359 886 100 352.

Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ с уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му, с изключение на линка сочещ към тези общи условия. Фирмaта Oпeрaтoр си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията.

Изискване за регистрация на клиент: Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, намираща се на този адрес, като по този начин създава свой клиентски профил.

Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:
1. Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в магазина за електронна търговия.
2. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за ползване на сайта за електронна търговия.
3. Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от този, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред.
Фирмaта Oпeрaтoр си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение. Ако бъде отказана поръчка, то ще бъде без разход за Клиента.

Условия за поръчка и покупка:
1. При оформянето на покупката от клиента се изисква:
- Да посочи валидни име, адрес за доставка, телефон за контакт и e-mail. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва Фирмата Оператор със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
- Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона "Потвърди поръчка". Чрез натискане на бутона "Потвърди поръчката" Потребителят изразява съгласието си за направената поръчка и да потвърждава всички детайли по нея както и изразява съгласието си с настоящите Общи условия. Чрез натискането на бутона "Потвърждение на поръчката" Потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и Фирмaта Oпeрaтoр, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
2. Когато направите поръчка за закупуване на продукти от магазина за електронна търговия автоматично получавате e-mail, потвърждаващ успешното й оформяне, и съдържащ детайлите на поръчката. (Статус на поръчката - Чака проверка)
3. След обработване на поръчката от служител на Фирмaта Oпeрaтoр, Клиентът получава по e-mail съобщение за изпратената поръчка, което съдържа окончателните детайли на пратката, като вид и брой на изпратените артикули, цена на доставка и обща сума за плащане. При възможност получава и номер на товарителница, който му осигурява възможност за проследяване на пратката. (Статус на поръчката - Изпратена)
4. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
5. Когато всички продукти от поръчката са налични на склад, поръчката се обработва от служител на Фирмaта Oпeрaтoр БЕЗ да се свързва с клиента по телефон. Детайлите по направената поръчка може да проверите на e-mail или през профила Ви в сайта.

Цена и плащане:
Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Плащането на стоките се извършва в български лева. Указаната цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. Цената на продукта не включва цена за доставка.

Дължимата от клиента сума за доставка на стоката се показва като отделно поле, преди окончателното оформяне на поръчката.

Голяма част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува. Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме относно наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.

Плащането може да бъде извършено с наложен платеж при доставката или по банков път. При плащане по банков път доставката ще бъде извършена след получаването на сумата по банковата сметка на Фирмaта Oпeрaтoр посочена в e-mail, който получавате при успешно направена поръчка.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На oснoвaниe чл. 50 ЗЗП, Купувач, който има качеството Потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително е изпълнено следното условие: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. При връщане на продукта с куриерска услуга - да бъде опакована с подходяща допълнителна опаковка с цел запазване на добрия търговски вид и целостта на продукта. Потребителя носи отговорност съгласно чл.55 ал.4 от ЗЗП при неизпълнение на това условие.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.). Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. До момента на предаването на стоката от потребителя на Фирмaта Oпeрaтoр, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
До
Хесъп ЕООД
гр. София, ж.к. Люлин 10 бл.121
email: office@hesup.com

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:
.............................................................
– Поръчано на*/Получено на*
.............................................................
– Име на потребителя/ите
.............................................................
– Адрес на потребителя/ите
.............................................................
– Подпис на потребителя/ите
.............................................................
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата ...................................

* Ненужното се зачертава.

РЕКЛАМАЦИИ
При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. За повече информация прочете страницата с Общите Гаранционни условия разположена на сайта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Фирмaта Oпeрaтoр и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на Фирмaта Oпeрaтoр, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Фирмaта Oпeрaтoр, както и целите на обработката и използването.

Ние събираме следните лични данни:

- Име – за счетоводни цели, печат в счетоводни документи.
- ЕГН – за счетоводни цели, печат в счетоводни документи.
- Адрес – за счетоводни цели, печат в счетоводни документи, посещение при необходимост от куриерл на Хесъп ЕООД.
- Телефон – за връзка със служители на Хесъп ЕООД.
- Е-Мейл – за връзка със служители на Хесъп ЕООД, за получаване на информация във връзка с промоции или нови функционалности в софтуера, за получаване на счетоводни документи.

Събираме тези данни за срок от 60 календарни месеца.

Информиран съм, че по всяко време мога да оттегля съгласието си за предоставяне на конкретни лични данни, както и за правото ми да бъда „забравен” (след подаване на декларация да бъда „забравен“, информацията с горепосочените лични данни ще бъде изтрита от базата данни на фирма Хесъп ЕООД, както и всички несчетоводни документи, свързани с мен ще бъдат унищожени).

ОГРАНИЧЕНИЯ
1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
2. Предоставената информация е предмет на авторско право на Фирмaта Oпeрaтoр. Зареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на уебсайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта, без изрично разрешение на Фирмaта Oпeрaтoр. Неразрешено е използването на screenshot на уебсайта без изричното съгласие на Фирмaта Oпeрaтoр. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното съгласие от страна на Фирмaта Oпeрaтoр, или да претоварват уебсайта с фиктивна информация (flood).
3. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.
4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ
Фирмaта Oпeрaтoр не носи отговорност за:
1. Възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
2. Пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).
3. Евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта; не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.parfumi.net
4. Внезапно изчерпване на складовите наличности.
5. Неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
6. Забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на Фирмaта Oпeрaтoр.
7. Фирмaта Oпeрaтoр се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.
Продължи